Alia Bhatt Instagram - Thank you Manish for my lovely outfit!! @manishmalhotra05 .. At the #ProKabaddi finals today.. Singing the national anthem!!! Felt very very #shaandaar ;) @stylebyami @ayeshadevitre @grish1234
Thank you Manish for my lovely outfit!! @manishmalhotra05 .. At the #ProKabaddi finals today.. Singing the national anthem!!! Felt very very #shaandaar ;) @stylebyami @ayeshadevitre @grish1234
  • Facebook
  • Google Plus