தளபதி ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்த தெறி படத்தின் ஆடியோ வெளியிடும் நாளை அட்லீ அறிவித்தார். மார்ச் 20 வெளியாக உள்ளது விரைவில் இடம் அறிவிக்கப்படும்.
#TheriAudio March 20

SHARE
Senior Content Editor - Introvert to everyone, motormouth to close friends. Watches all the movies but finds it difficult to name one favourite film. Be a movie buff if you wanna be in one of his speed dials.