Upasana Kamineni Instagram - Om namah Shivaya ๐Ÿ™๐Ÿผ. God doesn't need donation, he only expects devotion & cleanliness in his place of worship. My devotion is cleaning temples - blessed to have cleaned domakonda as well as Tirumala temple. Pls keep temples and their surroundings clean ๐Ÿ™๐ŸผNice to hv the whole family & the loving people of domakonda during Pooja. @smireddy @arnavreddy100 @anushpala @shobanakamineni Domakonda, India

Upasana Kamineni Instagram – Om namah Shivaya ๐Ÿ™๐Ÿผ. God doesn’t need donation, he only expects devotion & cleanliness in his place of worship. My devotion is cleaning temples – blessed to have cleaned domakonda as well as Tirumala temple. Pls keep temples and their surroundings clean ๐Ÿ™๐ŸผNice to hv the whole family & the loving people of domakonda during Pooja. @smireddy @arnavreddy100 @anushpala @shobanakamineni Domakonda, India

Upasana Kamineni Instagram - Hey starting April 1st we hv some fun classes @apollolife1 Call 040 23559090 get in shape with me this summer. @yasminkarachiwala @suchetapal @dinaz_v book ur slots soon ๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘๐Ÿป URLife

Upasana Kamineni Instagram – Om namah Shivaya ๐Ÿ™๐Ÿผ. God doesn’t need donation, he only expects devotion & cleanliness in his place of worship. My devotion is cleaning temples – blessed to have cleaned domakonda as well as Tirumala temple. Pls keep temples and their surroundings clean ๐Ÿ™๐ŸผNice to hv the whole family & the loving people of domakonda during Pooja. @smireddy @arnavreddy100 @anushpala @shobanakamineni Domakonda, India | Posted on 24/Feb/2017 22:55:18

Upasana Kamineni Instagram – Dance ballet on Lord Shiva performed by the Musunoori Academy of Dance & Music. Amazed with their stamina, grace, dedication to dance & to preserving our culture  #culture #dance #dedication Domakonda Fort
Upasana Kamineni Instagram – Blessed to be in one of my favourite temples – #Mantralaya on a Thursday. I’m a strong believer in the miracles of Raghavendra swamy. Look forward to conduct medical camps for pilgrims & people residing around this temple. ๐Ÿ™๐Ÿผ @apollofoundation #miracles #temples #faith #beleif Shree Raghavendra Swamy Temple, Mantralayam