Tag : Dhruva Natchathiram, Vikram aka Chiyaan Vikram, Aishwarya Rajesh, Ritu Varma, Gautham Menon aka Gautham Vasudev Menon, Vikram Slat and Pepper Look.