Tag: Karu, Sai Pallavi, Naga Shaurya, A. L. Vijay, Sam C S, RJ Balaji, Latest Trailers, Tamil Movie, Upcoming Movie, 2017 Trailers, Recent Trailers, Karu Movie Trailer, Sai Pallavi Tamil Movie Trailer.