Anupriya Kapoor Instagram - Pahadho ki hawaa , bahte pani ki dheemi dheemi awaaz, paas mei jalti अँगीठी , garam garam tez chini wali chaye , ek plate maggi , bohat sara sukun aur hum

Anupriya Kapoor Instagram – Pahadho ki hawaa , bahte pani ki dheemi dheemi awaaz, paas mei jalti अँगीठी , garam garam tez chini wali chaye , ek plate maggi , bohat sara sukun aur hum

Anupriya Kapoor Instagram - Happy new year🥂🎆💥🎇🎆🎈🎊🎋🎉🎀🎁🎈☄☃️☃️🎂🍻🍻🍾🍨🍰

Anupriya Kapoor Instagram – Pahadho ki hawaa , bahte pani ki dheemi dheemi awaaz, paas mei jalti अँगीठी , garam garam tez chini wali chaye , ek plate maggi , bohat sara sukun aur hum | Posted on 16/Dec/2018 12:26:15

Anupriya Kapoor Instagram – 🖤
Anupriya Kapoor Instagram – Pahadho ki hawaa , bahte pani ki dheemi dheemi awaaz, paas mei jalti अँगीठी , garam garam tez chini wali chaye , ek plate maggi , bohat sara sukun aur hum