Hari Teja Instagram - Achamaina paala nuragalaaantiii jaaanapada paaatalathoo Eroju super singer lo kalsukundaaaam...😍 Ae dress aina tanadaina saililooo kummese ma @gaurinaidu ❤ī¸ andamgaa na bhaaaavalani poootoo teeesnaa @whoisindrasena ❤ī¸

Hari Teja Instagram – Achamaina paala nuragalaaantiii jaaanapada paaatalathoo Eroju super singer lo kalsukundaaaam…😍 Ae dress aina tanadaina saililooo kummese ma @gaurinaidu ❤ī¸ andamgaa na bhaaaavalani poootoo teeesnaa @whoisindrasena ❤ī¸

Hari Teja Instagram - Emo abbbaaa ennni dress lu unnnaaa Langa Voni antene nakishtammmm...đŸĨ° @gaurinaidu @whoisindrasena @fairies_and_brides

Hari Teja Instagram – Achamaina paala nuragalaaantiii jaaanapada paaatalathoo Eroju super singer lo kalsukundaaaam…😍 Ae dress aina tanadaina saililooo kummese ma @gaurinaidu ❤ī¸ andamgaa na bhaaaavalani poootoo teeesnaa @whoisindrasena ❤ī¸ | Posted on 14/Jul/2019 20:50:58

Hari Teja Instagram – Achamaina paala nuragalaaantiii jaaanapada paaatalathoo Eroju super singer lo kalsukundaaaam…😍 Ae dress aina tanadaina saililooo kummese ma @gaurinaidu ❤ī¸ andamgaa na bhaaaavalani poootoo teeesnaa @whoisindrasena ❤ī¸
Hari Teja Instagram – Achamaina paala nuragalaaantiii jaaanapada paaatalathoo Eroju super singer lo kalsukundaaaam…😍 Ae dress aina tanadaina saililooo kummese ma @gaurinaidu ❤ī¸ andamgaa na bhaaaavalani poootoo teeesnaa @whoisindrasena ❤ī¸