Sachin Tendulkar Instagram - मतदान करणे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. माझं मत मी नोंदवलं आहे, आपण सर्व सुद्धा मतदान करून या लोकशाहीच्या सोहळ्याचा भाग व्हा. Happy to have voted & fulfilled my responsibility. Let’s turn out in large numbers to vote & be part of a vibrant democracy. #MaharashtraAssemblyPolls
मतदान करणे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. माझं मत मी नोंदवलं आहे, आपण सर्व सुद्धा मतदान करून या लोकशाहीच्या सोहळ्याचा भाग व्हा. Happy to have voted & fulfilled my responsibility. Let’s turn out in large numbers to vote & be part of a vibrant democracy. #MaharashtraAssemblyPolls
  • Facebook
  • Google Plus