Swara Bhaskar Instagram - Raat ke dhaii bajey.. sunsaan sadak.. smog aur pradooshan sey phephadey jamm gaye hain.. saans nahi li jaa rahi.. magar.. Instagram upload chaloo hai! 🙄🤓🙈🤷🏾‍♀️ #vanity #narcissistalert New Delhi
Raat ke dhaii bajey.. sunsaan sadak.. smog aur pradooshan sey phephadey jamm gaye hain.. saans nahi li jaa rahi.. magar.. Instagram upload chaloo hai! 🙄🤓🙈🤷🏾‍♀️ #vanity #narcissistalert New Delhi
  • Facebook
  • Google Plus