Swasika Instagram - Happy Sreekrishna Jayanthi ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

Swasika Instagram – Happy Sreekrishna Jayanthi ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

Swasika Instagram - Being yourself ๐Ÿ˜Š REDCARPET SHOOT Wearing @the_wardrobe_designer_studio Stylist @savitha_tony MUA @abilashchicku Costumer @nithinju #redcarpet #talentshow#showtime #malayalam

Swasika Instagram – Happy Sreekrishna Jayanthi ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š | Posted on 10/Sep/2020 11:04:00

Swasika Instagram – Being yourself ๐Ÿ˜Š 
REDCARPET SHOOT 

Wearing @the_wardrobe_designer_studio 
Stylist @savitha_tony 
MUA @abilashchicku 
Costumer @nithinju 
#redcarpet #talentshow#showtime #malayalam
Swasika Instagram – Wearing @laagire
MUA @abilashchicku 
Stylist @nithinju 
@REDCARPET AMRITHATV