Nikki Galrani Instagram - 🦋 Make up & hair by @reenapaiva & team Outfit by @justlikethatbyanju @tifarachennai Jewellery by @esmecrystals @tifarachennai Shot by @prachuprashanth for @she_tamil
🦋 Make up & hair by @reenapaiva & team Outfit by @justlikethatbyanju @tifarachennai Jewellery by @esmecrystals @tifarachennai Shot by @prachuprashanth for @she_tamil