Dhanush Instagram -
"Hey en goli soda ve !!" That lyric inspiration moment .. #rowdybaby