Sanjana Singh Instagram - upcoming my Telugu movie ,Sri Lakshmi Venkateswara Cinemas Producer:Cherukuri sudhakar Movie:Rama Rao on Duty Director:Sarath Mandava Hero:Raviteja garu , #telugu #lovlyday #flimphotography
upcoming my Telugu movie ,Sri Lakshmi Venkateswara Cinemas Producer:Cherukuri sudhakar Movie:Rama Rao on Duty Director:Sarath Mandava Hero:Raviteja garu , #telugu #lovlyday #flimphotography