Shilpa Shetty Instagram - “Sabka Maalik Ek” Shraddha aur Saboori Om Sai Ram 😇🙏♥️ . . . . . #shirdi #omsairam #faith #love #gratitude #happy #protection #shraddaaursaboori
“Sabka Maalik Ek” Shraddha aur Saboori Om Sai Ram 😇🙏♥️ . . . . . #shirdi #omsairam #faith #love #gratitude #happy #protection #shraddaaursaboori