Sonam Bajwa Instagram - ๐Ÿ“ธ @aviraj Hair @daksh_hairguru Makeup @elishab_mua

Sonam Bajwa Instagram – ๐Ÿ“ธ @aviraj Hair @daksh_hairguru Makeup @elishab_mua

Sonam Bajwa Instagram - ๐“ข๐“ฎ๐“ต๐“ฏ๐“ฒ๐“ฎ๐“ผ ๐“ช๐“ป๐“ฎ ๐“ซ๐“ช๐“ฌ๐“ด ๐Ÿค

Sonam Bajwa Instagram – ๐Ÿ“ธ @aviraj
Hair @daksh_hairguru
Makeup @elishab_mua | Posted on 22/Apr/2022 19:26:15

Sonam Bajwa Instagram – ๐Ÿ“ธ @aviraj 
Hair @daksh_hairguru 
Makeup @elishab_mua
Sonam Bajwa Instagram – ๐Ÿ‘€ ๐Ÿ“ธ

Check out the latest gallery of Sonam Bajwa