Srinidhi Ramesh Shetty Instagram - ๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค Saree by @faabiianaofficial Jewellery by @azotiique Styled by @sayali_vidya Photos by @rishabhkphotography MUA @kiranmakeup Hair @mahi_brand_

Srinidhi Ramesh Shetty Instagram – ๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค Saree by @faabiianaofficial Jewellery by @azotiique Styled by @sayali_vidya Photos by @rishabhkphotography MUA @kiranmakeup Hair @mahi_brand_

Srinidhi Ramesh Shetty Instagram - Delhi ๐Ÿ’› #KGFChapter2 ๐Ÿ’ซ Outfit by @paulmiandharsh Jewellery by @mortantra Styled by @sayali_vidya Photography @harpreet_1173 MUA @kiranmakeup Hair @mahi_brand_

Srinidhi Ramesh Shetty Instagram – ๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค

Saree by @faabiianaofficial
Jewellery by @azotiique
Styled by @sayali_vidya
Photos by @rishabhkphotography
MUA @kiranmakeup
Hair @mahi_brand_ | Posted on 09/Apr/2022 20:02:25

Srinidhi Ramesh Shetty Instagram – ๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค

Saree by @faabiianaofficial
Jewellery by @azotiique
Styled by @sayali_vidya 
Photos by @rishabhkphotography 
MUA @kiranmakeup 
Hair @mahi_brand_
Srinidhi Ramesh Shetty Instagram – ๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค

Saree by @faabiianaofficial
Jewellery by @azotiique
Styled by @sayali_vidya 
Photos by @rishabhkphotography 
MUA @kiranmakeup 
Hair @mahi_brand_