Navaneet Kaur Instagram - External Affairs Committee(परराष्ट्र व्यवहार समिती) सदस्य या नात्याने, समिती दौऱ्यात लेह लद्दाख दौऱ्या दरम्यान भारत चायना पाकिस्तान बॉर्डर येथील सैनिक कॅम्प ला भेट दिली आणि शहिद जवानांना आदरांजली वाहिली तसेच तेथील सैनिकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या

Navaneet Kaur Instagram – External Affairs Committee(परराष्ट्र व्यवहार समिती) सदस्य या नात्याने, समिती दौऱ्यात लेह लद्दाख दौऱ्या दरम्यान भारत चायना पाकिस्तान बॉर्डर येथील सैनिक कॅम्प ला भेट दिली आणि शहिद जवानांना आदरांजली वाहिली तसेच तेथील सैनिकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या

Navaneet Kaur Instagram -

Navaneet Kaur Instagram – External Affairs Committee(परराष्ट्र व्यवहार समिती) सदस्य या नात्याने, समिती दौऱ्यात लेह लद्दाख दौऱ्या दरम्यान भारत चायना पाकिस्तान बॉर्डर येथील सैनिक कॅम्प ला भेट दिली आणि शहिद जवानांना आदरांजली वाहिली तसेच तेथील सैनिकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या | Posted on 17/May/2022 16:39:52

Navaneet Kaur Instagram –
Navaneet Kaur Instagram – External Affairs Committee(परराष्ट्र व्यवहार समिती) सदस्य या नात्याने, समिती दौऱ्यात लेह लद्दाख  दौऱ्या दरम्यान भारत चायना पाकिस्तान बॉर्डर येथील सैनिक कॅम्प ला भेट दिली आणि शहिद जवानांना आदरांजली वाहिली तसेच तेथील सैनिकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या