Yash Instagram - ಪಸರಿಸಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಹಿರಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ 'ಜೈ ಹಿಂದ್' 🇮🇳 ಎಲ್ಲರಿಗೂ 76 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು The unparalleled pride of watching our Tiranga - the embodiment of courage, truth, and progress - Soar High 🇮🇳 Here's wishing all my fellow Indians a Happy 76th Independence Day.
ಪಸರಿಸಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಹಿರಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ 'ಜೈ ಹಿಂದ್' 🇮🇳 ಎಲ್ಲರಿಗೂ 76 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು The unparalleled pride of watching our Tiranga - the embodiment of courage, truth, and progress - Soar High 🇮🇳 Here's wishing all my fellow Indians a Happy 76th Independence Day.