Sriti Jha Instagram - I don’t think I absolutely adore anyone like I adore you. Tu janta bhi nahi hai tu kitna zaruri hai Woh dost bohot zaruri hote hain jinke saath aap pade reh sakte hain. I love you so much ek din skull crush kar dungi tera Happy birthday momo! @arjitaneja
I don’t think I absolutely adore anyone like I adore you. Tu janta bhi nahi hai tu kitna zaruri hai Woh dost bohot zaruri hote hain jinke saath aap pade reh sakte hain. I love you so much ek din skull crush kar dungi tera Happy birthday momo! @arjitaneja