Shivani Rajashekar Instagram - Andariki Makara Sankranthi Subhakankshalu ๐ŸŒพ๐Ÿช Ellorkum Pongal Vazhthukkal ๐Ÿช๐ŸŒพ Jewellery @mangatraineeraj Pc @d.y.o_photography Ps - photo pettadam marchipoya..anduke late ayyindi ๐Ÿ™ˆ #sankranthi #pongal @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Andariki Makara Sankranthi Subhakankshalu ๐ŸŒพ๐Ÿช Ellorkum Pongal Vazhthukkal ๐Ÿช๐ŸŒพ Jewellery @mangatraineeraj Pc @d.y.o_photography Ps - photo pettadam marchipoya..anduke late ayyindi ๐Ÿ™ˆ #sankranthi #pongal @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022

1. 68.5K Likes

Shivani Rajashekar - 68.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Andariki Makara Sankranthi Subhakankshalu ๐ŸŒพ๐Ÿช Ellorkum Pongal Vazhthukkal ๐Ÿช๐ŸŒพ Jewellery @mangatraineeraj Pc @d.y.o_photography Ps – photo pettadam marchipoya..anduke late ayyindi ๐Ÿ™ˆ #sankranthi #pongal @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 68508

2. 68.5K Likes

Shivani Rajashekar - 68.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Andariki Makara Sankranthi Subhakankshalu ๐ŸŒพ๐Ÿช Ellorkum Pongal Vazhthukkal ๐Ÿช๐ŸŒพ Jewellery @mangatraineeraj Pc @d.y.o_photography Ps – photo pettadam marchipoya..anduke late ayyindi ๐Ÿ™ˆ #sankranthi #pongal @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 68508

3. 68.5K Likes

Shivani Rajashekar - 68.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Andariki Makara Sankranthi Subhakankshalu ๐ŸŒพ๐Ÿช Ellorkum Pongal Vazhthukkal ๐Ÿช๐ŸŒพ Jewellery @mangatraineeraj Pc @d.y.o_photography Ps – photo pettadam marchipoya..anduke late ayyindi ๐Ÿ™ˆ #sankranthi #pongal @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 68508

4. 68.5K Likes

Shivani Rajashekar - 68.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Andariki Makara Sankranthi Subhakankshalu ๐ŸŒพ๐Ÿช Ellorkum Pongal Vazhthukkal ๐Ÿช๐ŸŒพ Jewellery @mangatraineeraj Pc @d.y.o_photography Ps – photo pettadam marchipoya..anduke late ayyindi ๐Ÿ™ˆ #sankranthi #pongal @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 68508

5. 63K Likes

Shivani Rajashekar - 63K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : An Ethereal Beauty and some average photography ๐Ÿ˜› Pc @shivathmikar #feminamissindia2022 #shivanirajashekar #shivani4missindia #missindia2022shivani #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missAP2022 #shivanirajashekar #MissTelangana2022 #missTamilnadu2022 #Feminamissindia #vlccfeminamissindia #journeytothecrown #MissindiaAuditions #missindiaauditions2022
Likes : 62963

6. 63K Likes

Shivani Rajashekar - 63K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : An Ethereal Beauty and some average photography ๐Ÿ˜› Pc @shivathmikar #feminamissindia2022 #shivanirajashekar #shivani4missindia #missindia2022shivani #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missAP2022 #shivanirajashekar #MissTelangana2022 #missTamilnadu2022 #Feminamissindia #vlccfeminamissindia #journeytothecrown #MissindiaAuditions #missindiaauditions2022
Likes : 62963

7. 63K Likes

Shivani Rajashekar - 63K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : An Ethereal Beauty and some average photography ๐Ÿ˜› Pc @shivathmikar #feminamissindia2022 #shivanirajashekar #shivani4missindia #missindia2022shivani #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missAP2022 #shivanirajashekar #MissTelangana2022 #missTamilnadu2022 #Feminamissindia #vlccfeminamissindia #journeytothecrown #MissindiaAuditions #missindiaauditions2022
Likes : 62963

8. 63K Likes

Shivani Rajashekar - 63K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : An Ethereal Beauty and some average photography ๐Ÿ˜› Pc @shivathmikar #feminamissindia2022 #shivanirajashekar #shivani4missindia #missindia2022shivani #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missAP2022 #shivanirajashekar #MissTelangana2022 #missTamilnadu2022 #Feminamissindia #vlccfeminamissindia #journeytothecrown #MissindiaAuditions #missindiaauditions2022
Likes : 62963

9. 63K Likes

Shivani Rajashekar - 63K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : An Ethereal Beauty and some average photography ๐Ÿ˜› Pc @shivathmikar #feminamissindia2022 #shivanirajashekar #shivani4missindia #missindia2022shivani #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missAP2022 #shivanirajashekar #MissTelangana2022 #missTamilnadu2022 #Feminamissindia #vlccfeminamissindia #journeytothecrown #MissindiaAuditions #missindiaauditions2022
Likes : 62963

10. 63K Likes

Shivani Rajashekar - 63K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : An Ethereal Beauty and some average photography ๐Ÿ˜› Pc @shivathmikar #feminamissindia2022 #shivanirajashekar #shivani4missindia #missindia2022shivani #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missAP2022 #shivanirajashekar #MissTelangana2022 #missTamilnadu2022 #Feminamissindia #vlccfeminamissindia #journeytothecrown #MissindiaAuditions #missindiaauditions2022
Likes : 62963

11. 47.4K Likes

Shivani Rajashekar - 47.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Dr.Rajashekar and Shivani Rajashekar in #Shekar ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜ฌ What more can I ask for? ๐Ÿฅบโค๏ธ๐Ÿฅบ Chelli nirmathaga,Amma Darsakathvamlo vasthunna maa Shekar movie lo ..nanna pakkana ,Aayana kuthuriga natisthunna ๐Ÿ˜Š Need all your blessings ๐Ÿ™โค๏ธ๐Ÿ™ Advance Happy Sankranthi to all of you ๐Ÿ’• Ps- thanks for this beautiful poster @ananth_kancherla โค๏ธ #DrRajashekar #Rajashekar #Rajasekhar #HeroRajasekhar #jeevithaRajasekhar #jeevithaRajashekar #Jeevitha #shivaniRajashekar #shivaniRajasekhar #shivathmikaRajasekhar #shivathmika #shivathmikarajashekar r
Likes : 47447

12. 47.4K Likes

Shivani Rajashekar - 47.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Dr.Rajashekar and Shivani Rajashekar in #Shekar ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜ฌ What more can I ask for? ๐Ÿฅบโค๏ธ๐Ÿฅบ Chelli nirmathaga,Amma Darsakathvamlo vasthunna maa Shekar movie lo ..nanna pakkana ,Aayana kuthuriga natisthunna ๐Ÿ˜Š Need all your blessings ๐Ÿ™โค๏ธ๐Ÿ™ Advance Happy Sankranthi to all of you ๐Ÿ’• Ps- thanks for this beautiful poster @ananth_kancherla โค๏ธ #DrRajashekar #Rajashekar #Rajasekhar #HeroRajasekhar #jeevithaRajasekhar #jeevithaRajashekar #Jeevitha #shivaniRajashekar #shivaniRajasekhar #shivathmikaRajasekhar #shivathmika #shivathmikarajashekar r
Likes : 47447

13. 47.4K Likes

Shivani Rajashekar - 47.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Dr.Rajashekar and Shivani Rajashekar in #Shekar ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜ฌ What more can I ask for? ๐Ÿฅบโค๏ธ๐Ÿฅบ Chelli nirmathaga,Amma Darsakathvamlo vasthunna maa Shekar movie lo ..nanna pakkana ,Aayana kuthuriga natisthunna ๐Ÿ˜Š Need all your blessings ๐Ÿ™โค๏ธ๐Ÿ™ Advance Happy Sankranthi to all of you ๐Ÿ’• Ps- thanks for this beautiful poster @ananth_kancherla โค๏ธ #DrRajashekar #Rajashekar #Rajasekhar #HeroRajasekhar #jeevithaRajasekhar #jeevithaRajashekar #Jeevitha #shivaniRajashekar #shivaniRajasekhar #shivathmikaRajasekhar #shivathmika #shivathmikarajashekar r
Likes : 47447

14. 46K Likes

Shivani Rajashekar - 46K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @nallamz Styled by @priyankaarik Pc @ijoshuamatthew
Likes : 46021

15. 46K Likes

Shivani Rajashekar - 46K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @nallamz Styled by @priyankaarik Pc @ijoshuamatthew
Likes : 46021

16. 46K Likes

Shivani Rajashekar - 46K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @nallamz Styled by @priyankaarik Pc @ijoshuamatthew
Likes : 46021

17. 46K Likes

Shivani Rajashekar - 46K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @nallamz Styled by @priyankaarik Pc @ijoshuamatthew
Likes : 46021

18. 46K Likes

Shivani Rajashekar - 46K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @nallamz Styled by @priyankaarik Pc @ijoshuamatthew
Likes : 46021

19. 38.9K Likes

Shivani Rajashekar - 38.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @geethikakanumilli โค๏ธ Styled by @shefalideora_ ๐Ÿ’• Asst stylist @mythri_g ๐Ÿ’œ Pc @saikrishna.gunti @dvs.photography Last 2 pics cus its 17ยฐ out here ๐Ÿฅถ @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 38881

20. 38.9K Likes

Shivani Rajashekar - 38.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @geethikakanumilli โค๏ธ Styled by @shefalideora_ ๐Ÿ’• Asst stylist @mythri_g ๐Ÿ’œ Pc @saikrishna.gunti @dvs.photography Last 2 pics cus its 17ยฐ out here ๐Ÿฅถ @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 38881

21. 38.9K Likes

Shivani Rajashekar - 38.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @geethikakanumilli โค๏ธ Styled by @shefalideora_ ๐Ÿ’• Asst stylist @mythri_g ๐Ÿ’œ Pc @saikrishna.gunti @dvs.photography Last 2 pics cus its 17ยฐ out here ๐Ÿฅถ @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 38881

22. 38.9K Likes

Shivani Rajashekar - 38.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @geethikakanumilli โค๏ธ Styled by @shefalideora_ ๐Ÿ’• Asst stylist @mythri_g ๐Ÿ’œ Pc @saikrishna.gunti @dvs.photography Last 2 pics cus its 17ยฐ out here ๐Ÿฅถ @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 38881

23. 38.9K Likes

Shivani Rajashekar - 38.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @geethikakanumilli โค๏ธ Styled by @shefalideora_ ๐Ÿ’• Asst stylist @mythri_g ๐Ÿ’œ Pc @saikrishna.gunti @dvs.photography Last 2 pics cus its 17ยฐ out here ๐Ÿฅถ @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 38881

24. 38.9K Likes

Shivani Rajashekar - 38.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Shivani Rajashekar Instagram
Caption : Wearing @geethikakanumilli โค๏ธ Styled by @shefalideora_ ๐Ÿ’• Asst stylist @mythri_g ๐Ÿ’œ Pc @saikrishna.gunti @dvs.photography Last 2 pics cus its 17ยฐ out here ๐Ÿฅถ @missindiaorg @vlccin @sephora_india @mojindia @rajnigandhasilverpearls #FeminaMissIndia2022 #JourneyToTheCrown #AndhraPradesh #Telangana #Tamilnadu #SouthZone #MissIndiaZones #DreamBelieveRealize #missindia2022shivani #missindia2022 #missindiashivanirajashekar #missandhrapradesh2022 #missap2022 #shivani4missindia #vlccfeminamissindia2022
Likes : 38881