Hamed Behdad Top 100 Instagram Photos and Posts

Related Posts

Share This Post

1. 309.7K Likes

Hamed Behdad - 309.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : همه چی هایی که ما رو بیچاره کرد و دق داد، تقصیر کیمیایی و بهروز بود. حسرت بازی بهروز و فیلمهای کیمیایی. این دو تا سینمای ایران و فتح کردن و قلب مردم آرزومند و لرزوندن. مسیر زندگی مونو عوض کردن شدیم عشق سینما. همه چی و رقم زدن جاودانه شدن به تماشاگر جون دادن. هیشکی مث اونا نشد. مث اون سالها. امسال اواخر بهار تو شهر لس آنجلس رفتم یه جا ببینمش تا رسیدم تو سلمونی دیدم صاحبکار داره موهای اسطوره رو آب میکشه گفتم بزن کنار شستن موهاش بما میرسه. خندیدیم. فریاد زدم آهای ماساژ مو مخصوص سر سلاطین. خندید. پرسیدم چی کشیدی شما تو این چهل سال گفت هی هی. همسرش متبسم بهش نگاه می‌کرد میتونستی معنی اون آه و تو چشای اون بخونی. چرا اسکورسیزی هنوز با ‌دنیرو فیلم میسازه اون بازی میکنه اما مای فلک زده نمیتونیم یکبار دیگه شاهد بازی بهروز تو فیلم کیمیایی باشیم؟ کی مقصره؟ چی شد ؟ چقدر صدای جلیلوند و اسماعیلی رو صورتش قشنگ بود. چقدر سینما خوب بود. هنوزم چهره ش سینماییه. حالا داره مستندی از زندگی ش اکران میشه که مردم به عشق ش جمع میشن و کف میزنن. جای همه ما خالی. جای رفیقاش. جای همکاراش و دوستدارانش. جای همه خالیه. حیف که ما نیستیم وقتی میره رو سن زیر نور صحنه نگاش کنیم هوار بکشیم.
Likes : 309746

2. 308.1K Likes

Hamed Behdad - 308.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🕗 #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 308069

3. 274.4K Likes

Hamed Behdad - 274.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . تقديم به دوستانى كه اين قسمت از مصاحبه مرا با هوشنگ گلمكانى مورد لطف خود قرار دادند. جامعه ما اخلاق زده است و افراد سرزنده به شدت مورد قضاوت افكار مندرس هستند. اينروزها يكى از خود تصاوير شادى و خنده ميگيرد و يكى ديگر دروغين بانگ بر مى آورد كه هاى اخلاق چه شد در حالى كه خويش از زندگى خالى اند. اين افراد عوام فريب كه خود از نشاط تهى هستند و پوچ، ديگران را مشابه خود مرده ميخواهند و به آن دليل كه صداقت ندارند، سنگ اخلاق بر سينه كوفته، رياكارانه نقش اشخاص ظاهر به صلاح بازى ميكنند كه توجه بگيرند و آنهم البته فاقد اهميت ميباشد. چرا كه زندگى بر خلاف هر چيز مرده اى ، زيبا و پويا است و خود فرمان ميدهد كه چون باشيم #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 274436

4. 265.6K Likes

Hamed Behdad - 265.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 265641

5. 263.6K Likes

Hamed Behdad - 263.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 263619

6. 263.6K Likes

Hamed Behdad - 263.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 263619

7. 260.2K Likes

Hamed Behdad - 260.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . سال ١٤٠٠ بر تمام هموطنان ايرانى مبارك باد. #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 260227

8. 254.3K Likes

Hamed Behdad - 254.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : مهر ماه ١٤٠٠ #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 254260

9. 244.8K Likes

Hamed Behdad - 244.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 2022❄️ #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 244817

10. 228.7K Likes

Hamed Behdad - 228.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : روزگار استانبول ۲۰۲۳. سریال قهوه ترک. گروه خوب. کار سخت.
Likes : 228722

11. 228.7K Likes

Hamed Behdad - 228.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : روزگار استانبول ۲۰۲۳. سریال قهوه ترک. گروه خوب. کار سخت.
Likes : 228722

12. 228.7K Likes

Hamed Behdad - 228.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : روزگار استانبول ۲۰۲۳. سریال قهوه ترک. گروه خوب. کار سخت.
Likes : 228722

13. 225.7K Likes

Hamed Behdad - 225.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : دو هفته بيشتر شد كه سرما خورده و بى رمقم.يك نماينده گزارش پزشكى مهسا را از رو كاغذ هم نميتوانست بخواند.خودم ديدم.از هنرجو هايم يكى برايم دارو آورد. اسنپ بخاطر بى حجابى سوارش نكرده بود.دارو ها دير رسيد. بسته را داد و پياده رفت تمرين آزادى. تهيه كننده تماس گرفت كه زودتر خوب شو خيلى از صحنه ها مانده. گفتم ببخش،اذيتت كردم.پاى تى وى نشسته بودم. پينوكيو نشان ميداد. شهر را ديده ام و با همه حرف زده ام. همه چيز برايم روشن است. استاد قديمى سينما تماس گرفت. پس از ده سال. گفتم دلتنگ شما هستم.ديگران رابطه ام را با شما خراب كردند. گفت ميبينمت بزودى. بغضم تازه شد. كينه بيرون زد. يكساعت يكبار بيحال ميشوم.ياد خيابانها مى افتم. احمقانه فرياد ميكشم. از حال ميروم. زينب تماس ميگيرد كه بيا كار سخت پيش ميرود. نق ميزنم كه مريض م مگر نميبينى. ميزنم زير گريه. او هم مى گريد. ميگويد ميدانم. حال هيچ كس خوب نيست. ميگويم بگو بيايند سر صحنه سرم بزنند. سرم آمپول سرنگ. همان خانم دكتر. كه براى همه گاز ميگذاشت. حتى براى آنورى ها. همان كه دوا گلى داشت. مركوركروم. بتادين. همان. بگو او بيايد. گفت بيا گريم بشو برو تايپ قهوه بخور. گفتم لرز دارم. ماشين آمده. نشسته ام. نگاه ميكنم. موتورى ها هر يكى زنى تركش نشسته موهايش را باد ميدهد. مگر پاييز نيست؟ مگر سرما نميخورند؟ آه نه. آنها جوانند. سرما چيست ديگر؟؟ سيستم ايمنى بدنم پايين آمده. حبيب ميگويد كه ضعيف شدى برادر. عصبى است. براى اينروزهااست. دل يار تماس گرفت آنزيم كبدى ت خرابه. چربى گوشت روغن ممنوع. بايد ورزش كنى. والا از تنت بيرون نميره. مادر مريم آزمايشت را ديده. پياده رو ها را ميبينم.دختران شهر را. ميرسم مركز شهر.محسن ديروز از شمال آمد. آن يكى ديشب رفته بود صادقيه. يكى ديگر شرق. عكس حسين كه سرش بر شانه مادرش بود را ديدم. مادرش حسين را بو ميكشيد. ميشودآيا گريه نكرد؟ خسرو شكيبايى ميكرد. اشكش هميشه آمادهء انقلاب و چكيدن بود.برايش هورا مى كشيديم. چه بازيگرى. حيف شد. يك پلانش مى ارزيد به اين يكى هاى ديگر. امروز تهران. ديروز مشهد. فردا كجا؟ من از آنها نيستم. به ياد دارم از كجا آمده م. وفادارم. به شهرم. مردم. مادرم. رفقا. بزرگان. به وطن. من وفا دارم. وفا خوب چيزى است. اصل است. حق است. وفا كه داشته باشى اين ميشود.دوست ميدارى. به قول شيخم حبيب الله ، اين محبت خوب چيزى است. همين وفا است كه ميتوانى عزيزت را از دهن گرگ بيرون بكشى. به اين بيحالى و مريضى م خنده م ميگيرد. مضحك است. خوب ميشوم. خوب ميشويم. مطمئن م. حساسيت فصلى است. ميرود. درست ميشود.٤٠١/٨/١
Likes : 225675

14. 221.8K Likes

Hamed Behdad - 221.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : ٢١ خرداد ١٤٠١
Likes : 221840

15. 221.8K Likes

Hamed Behdad - 221.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : ٢١ خرداد ١٤٠١
Likes : 221840

16. 221.7K Likes

Hamed Behdad - 221.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : صحنه اى از عروسى و مراسم كُردها بود كه امير شايگان ، داماد كُرد رو از زير تيغ اعدام كشيده بود بيرون و به خيال پشتگرمى اون كُردهاى در حال پايكوبى پيشنهاد بى شرمانه شو مطرح ميكنه و از آقاى معلم كه در گير و دار ازدواج با نامزدش بود ميخواد كه نامزدشو ول كنه تا شايگان به خواسته ش برسه. اما معلم قصهء ما نه تنها دست به اسلحه نميبره بلكه درباره كُردهاى ناموس پرست اين وطن ،جواب خوبى كف دست امير شايگان ميذاره. چه ديالوگ هاى خوبى داره اين سكانس هر چه نوشتيم و گفتيم از دل بود
Likes : 221731

17. 218.3K Likes

Hamed Behdad - 218.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 218300

18. 210.1K Likes

Hamed Behdad - 210.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 210072

19. 210.1K Likes

Hamed Behdad - 210.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 210072

20. 210.1K Likes

Hamed Behdad - 210.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 210072

21. 207.8K Likes

Hamed Behdad - 207.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . اين آخرين تصوير هاييه كه از على يادمه. راستش منم مثل خيلى ها اميد داشتم معجزه اى بشه از بيمارستان سلامت برگرده خونه و بعد ها هم اگه اتفاقى ديدمش منت سرش بذارم كه نگرانمون كردى مشتى. اما نشد. دعا و اميد مردم و استغاثه هاى مادرش همه دود هوا شد و خيط و كنف تر از هميشه دوست باحالمون مفت مسلّم رفت و چه غمى رو شهر انداخت. نميدونم چرا همه حس ميكرديم على داره محكم ميجنگه و ميشه كه خوب بشه. ولى جون شو باخت و بايد بگم اين هزينهء زيادى تو روح و روان مردم گذاشت. راستش على فوتبالى بود و تو هنرى ها خيلى خودشو جا كرده بود. تو دل برو بود. من بيشتر وقتها باشگاه ديباجى ميديدمش. مدرسه فوتبال داشت و لابلاى يه مشت پسر بچه فسقلى شيطون مى لوليد. يك بار ازش پرسيدم اينا كى ن گفت حوصله آدم بزرگارو ندارم. ارتباطش با شاگردهاش شاهكار بود. بگو بخند و متلك و تدريس فوتبال با هم بود. رفتنه از پشت تورى و فنس زمين بازى با هم چَخ پَخ ميكرديم و برگشتنه يه دست تكون ميداديم و يا على بهم ميرسونديم. ديروز كه خبر در گذشتش و شنيدم سنگ رو يخ شدم. نميدونستم چى بگم. اينجور وقتها يقه كيو ميشه گرفت. آخه چرا؟ با خودم فكر كردم اصلاً نميتونم غم بريزم تو دلم. بس كه امسال عزيزامون رفتن ديگه جون عزا نداشتم. فورا همين برنامه اش يادم اومد. گشتم فيلم شو پيدا كردم با قش قش خنده ها ش خنديدم. ديدم دواى درد اين ندونم كارى ها و ماسك نزدنها ، بى احتياطى ها ، واكسن نخريدن ها و پر پر شدنش خنده هاى خودشه. چند بار پشت سر هم تصوير دلغشه هاشو ديدم و خنديدم. ولى يهو وسط خنده بغضم تركيد. ميدونستم از يه چيزى بهمون برخورده. مرگ على انصاريان همينجورى ساده نيست. مرگ پورحسينى ، كامبوزيا ، جليلوند ، ميناوند همينطورى نيست. اينا سرمايه مردم ن. مردم بعدها سئوال دارن مطالبه ميكنن. البته ميشه هم گذاشت پاى روزگار. كه اگه اينه ، روزگار خيلى وقته همينه و لعنت بهش. من اين تصوير خنده هاى على و ميذارم تو صفحه م كه با قهقه ها ش بخنديم و به لحظه هاى خوشش فكر كنيم. روحش در آرامش و عشق الهى. #مهرداد_میناوند #علی_انصاریان #چنگیز_جلیلوند #پرویز_پورحسینی #کامبوزیا_پرتوی #حجت_الله_نجفپور #رحمان_گواهی #کریم_اکبری_مبارکه #داریوش_سالاری #خسرو_پایاب #اکبر_عالمی #خسرو_سینایی #همایون_رضا_عطاردی #عیسی_رستمی_افین #علیرضا_راهب #غضنفر_بالی_لاشک #مصطفی_سهرابی #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 207762

22. 203.3K Likes

Hamed Behdad - 203.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . مشاهدهء اعتراض دانشجويان و مردم عليه دروغ و دروغگويى نقطهء عطف است.اگرچه ١٥٠ هموطن و ميانشان دانشجويان ايرانى در اين حادثه جان باختند اما خونشان پايمال دروغگويی نشد.اين روش كه هر بار دروغى بسازيد و بخوردمان دهيد بايد خاتمه يابد.كه اى كاش اين مصيبت آخر دروغ بود. حامد بهداد
Likes : 203281

23. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

24. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

25. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

26. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

27. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

28. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

29. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

30. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

31. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

32. 201.4K Likes

Hamed Behdad - 201.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 201428

33. 200.1K Likes

Hamed Behdad - 200.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 200057

34. 196.2K Likes

Hamed Behdad - 196.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : کافه نگاری و ثبت روزمرگی های این ایام. منصور دایی جالب میگفت : گویی محکومیم با این چشمهایمان همه چیزهای بد را ببینیم. گفتن بعضی چیزها ساده است و‌ نوشتنش سخت ومحال. کافه کات.
Likes : 196249

35. 191.3K Likes

Hamed Behdad - 191.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : ١٣٩٧ #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 191260

36. 187.1K Likes

Hamed Behdad - 187.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 187128

37. 185.6K Likes

Hamed Behdad - 185.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . آنها، هموطنان ما كه كشته شدند نه اغتشاشگر بودند، نه اخلالگر.آنها غم نان داشتند و مأيوس از همه جا بدنبال نان و كار و كمترين رفاه اجتماعى مظلومانه سركوب شدند.مفتضح ما هنرمندان كه باميد بهبود جامعه فريب خورديم و رأى داديم و تشويق كرديم و ناسزا خورديم.وه چه غريب.تسليت به داغداران و بوسه بر خاك عزيزان پنجم دى ماه نود و هشت حامد بهداد . ‎#حامد_بهداد ‎#حامدبهداد #hamedbehdad #پنجم_دی
Likes : 185565

38. 183.2K Likes

Hamed Behdad - 183.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . استاد ناصر تقوايی عزيزم تولدتان مبارك. لطف و محبت شما را فراموش نميكنم كه مرا در پروژهء سينمايی چاى تلخ دعوت به كار نموديد. بخشى از كارم روبروى دوربين را از شما دارم كه تا هنوز دستگير و راهنماى من است. شما را هنرمندى پاك و فيلمسازى برجسته ميدانم و بسيار دوستتان ميدارم. اميدوارم هر كجا كه هستيد شاد و سلامت باشيد. تيرماه ٩٩ عكس كوروش جوان #ناصر_تقوایی #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 183211

39. 182.3K Likes

Hamed Behdad - 182.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 182346

40. 175K Likes

Hamed Behdad - 175K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 پشت صحنهء پروژه سينمايى پير پسر. بكارگردانى اكتاى براهنى. عكس آناهيتا تيموريان. #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 175000

41. 171.5K Likes

Hamed Behdad - 171.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 171516

42. 170.2K Likes

Hamed Behdad - 170.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : بغض مرا ترجمه كن. بگو چه بگويم……
Likes : 170184

43. 155.6K Likes

Hamed Behdad - 155.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 155633

44. 153.3K Likes

Hamed Behdad - 153.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : يك روز كاشان عزيز همراه گروه #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 153264

45. 152.6K Likes

Hamed Behdad - 152.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : دیروز🎬🎭
Likes : 152605

46. 151K Likes

Hamed Behdad - 151K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎬 فیلم سینمایی #جان‌_دار که اکران آن از یک هفته قبل آغاز شده، داستانی شلوغ و پرتلاطم از یک خانواده‌ی در آستانه فروپاشی را روایت می‌کند. «جان‌دار» تاکنون با نظرات مثبت مخاطبان در فضای مجازی روبرو شده و اکران آن همچنان ادامه دارد بازیگران جان دار: فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، جواد عزتی، باران کوثری، مسعود کرامتی، علی شادمان، گیتی قاسمی، محمد علیمحمدی، امیراحمد قزوینی کارگردان: حسین دوماری و پدرام پورامیری / تهیه‌کننده: کامران مجیدی پخش از: نیکان فیلم صفحه رسمی «جان‌دار» در اینستاگرام: ‏@jaandaar.movie #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 150971

47. 149.8K Likes

Hamed Behdad - 149.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 149763

48. 148.9K Likes

Hamed Behdad - 148.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . فرا رسيدن بهار ١٣٩٩ و نوروز باستانى را به همه ايرانيان عزيز تبريك و شادباش ميگويم.در اين لحظه خاطرهء تلخ جانباختگانِ هموطن، در آبان ٩٨ و سانحهء هوايی را در دل دارم و به بازماندگان شان تسليت عرض ميكنم.همچنين اين ايام طاقت فرسا را كه بيمارى كرونا به جان وطن افتاده را به پرستاران و كادر درمان خسته نباشيد گفته و برايشان از خداوند طلب توفيق دارم حامد بهداد ١٣٩٩/١/١ #hamedbehdad #حامدبهداد #حامد_بهداد #آبان۹۸ #پرواز۷۵۲ #کروناویروس #کرونا
Likes : 148932

49. 143.2K Likes

Hamed Behdad - 143.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 143249

50. 141.8K Likes

Hamed Behdad - 141.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : تبریک از برای این روز عزیز. @yousefabdolrezaei عکس
Likes : 141815

51. 140.5K Likes

Hamed Behdad - 140.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎬 دومین فیلم اکتای براهنی به زودی کلید می خورد حامدبهداد و لیلا حاتمی در «پیر پسر» حامد بهداد و لیلا حاتمی در فیلم سینمایی «پیر پسر» به کارگردانی و نویسندگی اکتای براهنی بار دیگر همبازی می‌شوند. پیش تولید اين فيلم سینمایی که اولین تجربه‌ بابک حمیدیان در مقام تهیه کنندگی محسوب می‌شود، آغاز شده است و سرمایه‌گذاری آن را ارسلان براهنی بر عهده دارد. «پیر پسر»؛ فیلمی اجتماعی و واقع گراست. در خلاصه داستان این فیلم آمده: «به قول اون خدابیامرز: مردی که قانون نداشته باشه همیشه پسره؛ اگه پیر هم بشه؛ پیر پسره …» @oktay_baraheni @arsalan__baraheni @hanifsoroori #پیرپسر #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 140454

52. 140.4K Likes

Hamed Behdad - 140.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : باتفاق منوچهر هادى عزيز پشت صحنهء دل #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 140438

53. 138.7K Likes

Hamed Behdad - 138.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . ميخواستم حرفى بگويم چيزى نيافتم. اين تصاوير بخشى از احساس مرا به ماه تولدم آبان ميگويد. ممنون از آقاى عليرضا جعفر زاده #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 138727

54. 138.5K Likes

Hamed Behdad - 138.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 138543

55. 138.5K Likes

Hamed Behdad - 138.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎬 دو نامزدی برای «قصر شیرین» در جوایز فیلم آسیایی «قصر شیرین» در چهاردهمین دوره جوایز فیلم آسیایی به دو نامزدی رسید. فیلم «قصر شیرین» به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و پخش بین المللی شرکت ایریماژ، پس از دریافت پانزده جایزه بین المللی در سال ۲۰۱۹ میلادی، به چهار جایزه جشنواره های داکا و فیلم های درون خانوادگی روسیه و چهار نامزدی در جشنواره های یونیورسال کانزاس سیتی و ایمجین ایندیای اسپانیا نیز دست یافته است. تا کنون، برای این فیلم، حامد بهداد جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره های شانگهای، آنتالیا و سیروس را از آن خود کرده و نامزد جایزه جشنواره ایمجین ایندیا شده. مراسم اهداء جوایز، طی برنامه ای از طریق یوتیوب، در شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر ماه سال جاری (به وقت کره جنوبی) پخش خواهد شد. این جوایز معتبر سینمای آسیا که در سال جاری به دلیل وضعیت موجود در هنگ کنگ، برای نخستین بار به جشنواره بوسان در کره جنوبی منتقل شده، پس از توجه به طیفی وسیع از سینماگران ایرانی در دو دوره اول برگزاری، از میان آثار فیلمسازان سینمای نوین ایران، تنها سه فیلم از اصغر فرهادی و یک فیلم غیر ایرانی از زنده یاد عباس کیارستمی را در جمع نامزدان و برندگان برگزیده بوده است. #قصر_شیرین #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 138468

56. 138.5K Likes

Hamed Behdad - 138.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎬 دو نامزدی برای «قصر شیرین» در جوایز فیلم آسیایی «قصر شیرین» در چهاردهمین دوره جوایز فیلم آسیایی به دو نامزدی رسید. فیلم «قصر شیرین» به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و پخش بین المللی شرکت ایریماژ، پس از دریافت پانزده جایزه بین المللی در سال ۲۰۱۹ میلادی، به چهار جایزه جشنواره های داکا و فیلم های درون خانوادگی روسیه و چهار نامزدی در جشنواره های یونیورسال کانزاس سیتی و ایمجین ایندیای اسپانیا نیز دست یافته است. تا کنون، برای این فیلم، حامد بهداد جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره های شانگهای، آنتالیا و سیروس را از آن خود کرده و نامزد جایزه جشنواره ایمجین ایندیا شده. مراسم اهداء جوایز، طی برنامه ای از طریق یوتیوب، در شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر ماه سال جاری (به وقت کره جنوبی) پخش خواهد شد. این جوایز معتبر سینمای آسیا که در سال جاری به دلیل وضعیت موجود در هنگ کنگ، برای نخستین بار به جشنواره بوسان در کره جنوبی منتقل شده، پس از توجه به طیفی وسیع از سینماگران ایرانی در دو دوره اول برگزاری، از میان آثار فیلمسازان سینمای نوین ایران، تنها سه فیلم از اصغر فرهادی و یک فیلم غیر ایرانی از زنده یاد عباس کیارستمی را در جمع نامزدان و برندگان برگزیده بوده است. #قصر_شیرین #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 138468

57. 138.5K Likes

Hamed Behdad - 138.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎬 دو نامزدی برای «قصر شیرین» در جوایز فیلم آسیایی «قصر شیرین» در چهاردهمین دوره جوایز فیلم آسیایی به دو نامزدی رسید. فیلم «قصر شیرین» به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و پخش بین المللی شرکت ایریماژ، پس از دریافت پانزده جایزه بین المللی در سال ۲۰۱۹ میلادی، به چهار جایزه جشنواره های داکا و فیلم های درون خانوادگی روسیه و چهار نامزدی در جشنواره های یونیورسال کانزاس سیتی و ایمجین ایندیای اسپانیا نیز دست یافته است. تا کنون، برای این فیلم، حامد بهداد جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره های شانگهای، آنتالیا و سیروس را از آن خود کرده و نامزد جایزه جشنواره ایمجین ایندیا شده. مراسم اهداء جوایز، طی برنامه ای از طریق یوتیوب، در شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر ماه سال جاری (به وقت کره جنوبی) پخش خواهد شد. این جوایز معتبر سینمای آسیا که در سال جاری به دلیل وضعیت موجود در هنگ کنگ، برای نخستین بار به جشنواره بوسان در کره جنوبی منتقل شده، پس از توجه به طیفی وسیع از سینماگران ایرانی در دو دوره اول برگزاری، از میان آثار فیلمسازان سینمای نوین ایران، تنها سه فیلم از اصغر فرهادی و یک فیلم غیر ایرانی از زنده یاد عباس کیارستمی را در جمع نامزدان و برندگان برگزیده بوده است. #قصر_شیرین #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 138468

58. 138K Likes

Hamed Behdad - 138K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . و قسمت آخر. متشكرم از شهرام شاه حسينى و محمد شايسته عزيز و گروه نويسنده. و همينطور ديگر دوستان دست اندركار. #می_خواهم_زنده_بمانم #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 137956

59. 136.6K Likes

Hamed Behdad - 136.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : در بهت سخن نمیتوان گفت. چون بهت از فاجعه آمده و فاجعه پدیده ای است از حدّ برون. و با کدام محاسبه ممکن بود به این پایان بندی برسیم که بزرگ سینمای ما را اینگونه به خاک و‌خون‌ بکشند؟ آنهم بر سر قصه ای کشک! از منظر من او شهید است و بزرگانی چون او که فرّ ایزدی دارند تکثیر خواهند شد. و این بظاهر بلا، منظور قتل او ، طرحی خداییست برای تولد دوبارهء سیّد داریوش مهرجویی. نیک میشناسیم و هیچش نیاز نیست بگوییم ‌وه عجب چراغی برافروخت و که بود و چه کرد. و اعم از تماشاگر و سینما گر میدانیم از او بسیار نصیب برده ، دوستش داریم.و البته او لایق این دوستی از جانب همهء ما است. او کودکی در تن عارفی سر خوش ، شکننده، خلاق و روشنگر ، صاحب آثاری عالی در سینما بود که شهری از او به وجد و خروش آمده است. و زهی جای سعادت، که چندی با او زیستیم. این ضایعه را به یارانش جناب کیمیایی، تقوایی، بیضایی، فرمان آرا و دیگر بزرگان تسلیت میگوییم و وظیفه خود میدانم به رسم امانت پیام تسلیت آقای بهروز وثوقی را به مردم و جامعه فرهنگی ایران ابلاغ نمایم. حالا در این فصل پاییزی، روزهای خوش فیلم نارنجی پوش را به یاد می آورم که در جهت تعلیم با دستهای پیرش برگ‌های زرد و خزانی را به زیر پا، میان کوچه های جمشیدیه پراکنده میساخت و با جارویی بلند، بسان سازی گرفته در مشت ، آنرا بر کف خیابان می کشید و عاشقانه از صدای خش خش آن لذت میبرد. یادش گرامی و غمش ابدی یکم آبان ماه چهار صد و دو حامد بهداد
Likes : 136614

60. 135.2K Likes

Hamed Behdad - 135.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . پیش فروش آلبوم «هزار هیچ» به خوانندگی حامد بهداد آغاز شد _ پیش فروش نخستین آلبوم شخصی حامد بهداد که «هزار هیچ» نام دارد از امروز، اول بهمن ماه در سایت بیپ تونز و تیکوک آغاز می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند تا روز دهم بهمن ماه جهت پیش خرید نسخه دیجیتال آلبوم هزار هیچ از طریق سایت بیپ تونز اقدام کنند و همچنین برای پیش خرید نسخه فیزیکی و نسخه امضا شده به سایت تیکوک مراجعه کنند. از دهم بهمن ارسال نسخه‌های فیزیکی با پست پیشتاز آغاز و نسخه دیجیتال هم قابل دانلود خواهد بود. _ خرید نسخه دیجیتال: Beeptunes.com خرید نسخه فیزیکی: ‌TiKooK.com _ حامد بهداد: خواننده، آهنگساز، تهیه‌کننده @behdad_hamed _ مسعود فیاض‌زاده: آهنگساز، تنظیم کننده، گیتار الکتریک @masoud_fayyazzadeh _ دارا دارایی: گیتار باس @daraeedara _ دَرشَن آنَند: طبلا @darshanjot _ علی باغفر: درامز @ali_baghfar _ آرین ملیکیان: کیبورد @arin_melikian _ علی اظهری: گیتار الکتریک و آکوستیک @ali.azhariii _ رضا خوشنویش: پیانو و روودز @reza.khoshnevis _ صنم پاشا: بک وکال @sanam_pasha _ گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی‌نژاد: کُرال @alireza_shafaghinejad @iranchoir _ امید اصغری: ضبط استودیو پاپ @omidasghari_ @studiopop.ir _ رامین مظاهری: میکس و مستر @raminmazaheri _ رضا کریمی‌تبار (کوک): ناشر @kook.records @rezakarimitabar _ رامین مظاهری (استودیو شهر صدای پارسیان): ضبط کُرال @persiansoundcity _ حنیف سروری: مجری طرح @hanifsoroori _ فرهاد فتوحی: حامی مالی _ سوگل ضامنی: گرافیک @sogolzameni _ کوهیار کلاری: فیلمبردار @koohyarkalari _ سپهر میکائیلیان: کارگردان @sepehrmike _ فرهاد قدسی و معین رحمان‌زاده: ساخت ویدئو @farhadghodsi _ عطا محمدی: عکاس @atta_mohammadi _ تیکوک: خرید نسخه فیزیکی @tikookofficial _ زنگ رکوردز: پلتفرم‌های بین‌الملل @zangrecords _ بیپ تونز: فروش دیجیتال @beeptunes _ رهگذر هفت اقلیم (رها): پخش نسخه فیزیکی @rahapakhsh _ امیر بهاری و سیامک قلی‌زاده: رسانه @amirrrbahari @siamak.gholizade _ #hamedbehdad #حامدبهداد#حامد_بهداد #مسعود_فیاض_زاده #هزارهیچ #هزار_هیچ #موسیقی #پیش_فروش #آلبوم_موسیقی #خواننده #آهنگساز #نوازنده
Likes : 135150

61. 134.3K Likes

Hamed Behdad - 134.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎥 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ 🪧@kargah.ava 🎭@nastaranmasumi_ ‎ویدئو: علی اصغری 🎥@aliachachi #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 134332

62. 133.4K Likes

Hamed Behdad - 133.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : نميدانم چرا ميان بازگشت (اميد)🦩دُرناى فريدون كنار و رفتن عزيزمان جلال مقامى ارتباطى احساس ميكنم. نميتوانم تشريح كنم. روحش شاد
Likes : 133436

63. 131.4K Likes

Hamed Behdad - 131.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 131370

64. 129.4K Likes

Hamed Behdad - 129.4K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎥 جنایت اسمش ایثار نیست، جنون هم اسمش عشق نیست قسمت پایانی فصل اول سریال «می‌خواهم زنده بمانم» منتشر شد قسمت بیستم و پایانی سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با تسویه حساب‌های هما حقی و رسوایی امیر شایگان همراه است. با پخش این قسمت از سریال فصل اول به پایان می‌رسد و این عاشقانه جذاب و پر ماجرا در بهار ۱۴۰۱ با پخش فصل دوم ادامه پیدا می‌کند. حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، بهرام ابراهیمی، ناهید مسلمی، مهدی صباغی و بهاره کیان افشار بازیگران این سریال پرماجرا هستند. سریال «می‌خواهم زنده بمانم» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی و تهیه‌کنندگی محمد شایسته به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش شد. ساخت تیزر: مسعود رفیع زاده ‏@iwanttoliveseries #می_خواهم_زنده_بمانم #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 129439

65. 129.3K Likes

Hamed Behdad - 129.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 129327

66. 128.6K Likes

Hamed Behdad - 128.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 بهمن ماه ١٤٠٠ 2022 عكس سحاب زرى باف #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 128577

67. 128.2K Likes

Hamed Behdad - 128.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : عکس یادگاری با محمد ولیزادگان. عکاس یک دوست مشترک. وسط یه مهمونی. حرف‌هایی درباره دوتا کار که با هم بازی کردیم زدیم. انصافا محمد تو هر دو فیلمی که با هم بودیم زحمت کشید. امیدوارم موفق باشه. @mohammadvalizadegan @behdad_hamed
Likes : 128238

68. 126.5K Likes

Hamed Behdad - 126.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 126524

69. 123.5K Likes

Hamed Behdad - 123.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . استاد بالا مقام حميد سمندريان سهم بسزايى در تربيت و پرورش بسيارى بازيگران سينما تاتر ايران داشته اند و جمعيتى از ما بازيگران، حد اقل سه نسل، مرهون و مديون آموزش هاى ايشان هستيم. شايد بيشتر از هر بازيگرى لازم باشد روز بازيگر را به ايشان تبريك بگوييم. روحش شاد. ١٤٠٠/٢/١٤ #حمید_سمندریان #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 123507

70. 123.1K Likes

Hamed Behdad - 123.1K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : حالمون بد شد از بد حالى
Likes : 123096

71. 122.7K Likes

Hamed Behdad - 122.7K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption :
Likes : 122680

72. 115.8K Likes

Hamed Behdad - 115.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : استوديو كواليما. دوبلهء ( A Prophet ) @hosseinmotmaen. @amirmanouchehrifar. @qualima_studio. @itsabouthamed
Likes : 115836

73. 115K Likes

Hamed Behdad - 115K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 114970

74. 113.5K Likes

Hamed Behdad - 113.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎭 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ @kargah.ava #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 113501

75. 113.5K Likes

Hamed Behdad - 113.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎭 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ @kargah.ava #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 113501

76. 113.5K Likes

Hamed Behdad - 113.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎭 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ @kargah.ava #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 113501

77. 113.5K Likes

Hamed Behdad - 113.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎭 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ @kargah.ava #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 113501

78. 113.5K Likes

Hamed Behdad - 113.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎭 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ @kargah.ava #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 113501

79. 113.5K Likes

Hamed Behdad - 113.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎭 کارگاه بازیگری حامد بهداد بهار ۱۴۰۰ @kargah.ava #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 113501

80. 112.2K Likes

Hamed Behdad - 112.2K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : @soleimanis عکس
Likes : 112247

81. 112K Likes

Hamed Behdad - 112K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . دیگه اجازه نمیدم پای هیچ دختری تو زندگیم بازشه… . قسمت جدید سریال #دل منتشر شده، شما میتونید سریال دل رو به صورت قانونی در #فیلیمو دنبال کنید. . در ضمن با کد Behdad هم میتونید با «تخفیف ویژه ۵۰ درصدی اشتراک فیلیمو» اشتراک بخرید و یا اشتراکتون رو تمدید کنید. . کد تخفیف: Behdad . @filimocom @filimocom #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 112030

82. 111.6K Likes

Hamed Behdad - 111.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : شب اهداءِ نشان شوالیه به استاد مهرجویی. عکس سحاب زری باف
Likes : 111560

83. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

84. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

85. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

86. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

87. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

88. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

89. 111K Likes

Hamed Behdad - 111K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 ورق بزنید آلبوم عکس های قسمت سوم سریال #می_خواهم_زنده_بمانم سریال «می‌خواهم زنده بمانم» با بازی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا درگاهی و مهران احمدی با هنرمندی آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی و بابک کریمی با حضور افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکی، مهدی صباغی، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار، دوشنبه های هرهفته در دسترس کاربران فیلیمو خواهد بود. تهیه‌کننده: محمد شایسته کارگردان: شهرام شاه حسینی سرپرست نویسندگان : مجید مولایی نویسندگان : پویا سعیدی، پوریا کاکاوند عکاس: سهراب خان زاده #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad
Likes : 110964

90. 110.6K Likes

Hamed Behdad - 110.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 📷 مى خواهم زنده بمانم #می‌خواهم_زنده_بمانم #حامد_بهداد #حامدبهداد #hamedbehdad @shahram.shahhosseini @mohamad.shayesteh @mehranahmadiofficial @azadehsamadi_ @homayounshajarian @alishadman @anahita @pedramsharifiiii @sahardolatshahi @babak_karimi_ @mehdi.hoseininia @filimocom @iwanttoliveseries
Likes : 110562

91. 109.3K Likes

Hamed Behdad - 109.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . شنيدم در زمان شاه گويا افسرى اعدامى در واپسين ساعات زندگى پيش از مرگ شعرى براى دختركش مى سرايد و بعدها اساتيد گلنراقى و معروفى و ياحقى آنرا تبديل به ترانه اى جاويدان ميكنند. بازگو كردن جورى كه بر رومينا رفت چيزى جز تكرار آن فاجعه نيست.اميدوارم تصوير و ترانه اى كه پست ميكنم كمى لطافت ايجاد كند . #حسن_گلنراقی#سیاوش_زندگانی #فضل_الله_توکل#علیرضا_توکل #دلکش#اسداله_ملک#انوشیروان_روحانی#شاهرخ_نادری #سیاوش_زندگانی #رومینا #رومینا_اشرفی
Likes : 109308

92. 108.6K Likes

Hamed Behdad - 108.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . نیمه شب اتفاق افتاد…. یادش بخیر… کیا ” نیمه شب اتفاق افتاد ” رو دیدن؟ اگه ندیدین میتونید از طریق فیلیمو تماشا کنید. در ضمن میتونید با کد تخفیف Behdad3 با ۵۰ درصد تخفیف ویژه اشتراک فیلیمو رو بخرید و یا تمدید کنید. کد تخفیف: Behdad3 @filimocom #نیمه_شب_اتفاق_افتاد #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 108602

93. 106.9K Likes

Hamed Behdad - 106.9K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : با آتش تقی پور عزیز. شب بزرگداشت استاد سمندریان. @behdad_hamed @samandarian.academy
Likes : 106947

94. 106.5K Likes

Hamed Behdad - 106.5K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : # …….. هر چه ميخواهد دل تنگت بگو
Likes : 106545

95. 105.6K Likes

Hamed Behdad - 105.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . سيّد محمود گرامى سلام. مجزا از اينكه معتقدم كلاً بايد قانون اعدام حذف يا تعديل شود، بنوبهء خود لازم ميدانم بگويم دربارهء مجازات اين سه جوان كه محكوم به اعدام هستند آنچه ما در دل و نيّت داريم و گفتيم چيزى جز خير خواهى و طلب عفو و تجديد نظر از جانب دستگاه قضايی نميتوانسته بوده باشد. ما همه قلب آشناى خويش هستيم و سود جويي ديگران از احساس ما بر ما اثرى ندارد. من اين ميان عشق و دينى جز سرزمينم ايران ندارم و نسبتِ هر ديگرى را با هموطنانم دور و برخى را بيگانه ميدانم گرچه اين مرام هنرمندان نميتواند باشد ، چرا كه برخلاف ستيزه جويانِ دشمن پندار، براى هنرمند ( كيارستمى ) زمين به تمامى، سرزمين است و وطن. آنچه كه زير اين هياهو و غوغا، موضوع نگرانى و اميد ميباشد اين است كه شايعه ء كرايه دادن ايران و كيش و ديگر منابع ملى ما به چين بمدت حتى يك لحظه، دروغ باشد و از قضا اگر اعدامى در كار است ابتدا بايد نصيب كسانى شود كه اين حرف شوم را ساخته اند و احساس مردم ايران را به بازى گرفته اند. همصدايى ما كه (#اعدام_نكنيد) نسبتى با غريبه ندارد. #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 105634

96. 105.6K Likes

Hamed Behdad - 105.6K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : . سيّد محمود گرامى سلام. مجزا از اينكه معتقدم كلاً بايد قانون اعدام حذف يا تعديل شود، بنوبهء خود لازم ميدانم بگويم دربارهء مجازات اين سه جوان كه محكوم به اعدام هستند آنچه ما در دل و نيّت داريم و گفتيم چيزى جز خير خواهى و طلب عفو و تجديد نظر از جانب دستگاه قضايی نميتوانسته بوده باشد. ما همه قلب آشناى خويش هستيم و سود جويي ديگران از احساس ما بر ما اثرى ندارد. من اين ميان عشق و دينى جز سرزمينم ايران ندارم و نسبتِ هر ديگرى را با هموطنانم دور و برخى را بيگانه ميدانم گرچه اين مرام هنرمندان نميتواند باشد ، چرا كه برخلاف ستيزه جويانِ دشمن پندار، براى هنرمند ( كيارستمى ) زمين به تمامى، سرزمين است و وطن. آنچه كه زير اين هياهو و غوغا، موضوع نگرانى و اميد ميباشد اين است كه شايعه ء كرايه دادن ايران و كيش و ديگر منابع ملى ما به چين بمدت حتى يك لحظه، دروغ باشد و از قضا اگر اعدامى در كار است ابتدا بايد نصيب كسانى شود كه اين حرف شوم را ساخته اند و احساس مردم ايران را به بازى گرفته اند. همصدايى ما كه (#اعدام_نكنيد) نسبتى با غريبه ندارد. #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 105634

97. 105.3K Likes

Hamed Behdad - 105.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : مست است يارو ياد حريفان نميكند. شاعر و عارف خراسانى استاد حبيب الله بيگناه. يادش گرامى و روحش شاد. 🙏🏼١٣٩٩/٨/٨ #حبیب_الله_بیگناه #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 105291

98. 105.3K Likes

Hamed Behdad - 105.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : مست است يارو ياد حريفان نميكند. شاعر و عارف خراسانى استاد حبيب الله بيگناه. يادش گرامى و روحش شاد. 🙏🏼١٣٩٩/٨/٨ #حبیب_الله_بیگناه #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 105291

99. 105.3K Likes

Hamed Behdad - 105.3K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : مست است يارو ياد حريفان نميكند. شاعر و عارف خراسانى استاد حبيب الله بيگناه. يادش گرامى و روحش شاد. 🙏🏼١٣٩٩/٨/٨ #حبیب_الله_بیگناه #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdad
Likes : 105291

100. 104.8K Likes

Hamed Behdad - 104.8K Likes - Most Liked Instagram Photos

Hamed Behdad Instagram
Caption : 🎬 پشت صحنه فيلم سينمایی پير پسر عکس: جواد جلالی #پیر_پسر #حامدبهداد #حامد_بهداد #hamedbehdas
Likes : 104767