முருகதாஸ் சந்திக்கும் பலரும் கேட்கும் ஒரே கேள்வி தீனா படத்திற்கு பிறகு அஜித்துடன் மீண்டும் எப்போது இணைவீர்கள். சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியுள் முருகதாஸிடம் அஜித் படம் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு அவர் அஜித்ர்காக  கதை முழுவதும் ரெடி ஆகி விட்டது. அவருடம் இணையும் வாய்ப்பு தான் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. கூடிய விரைவில் அவருடன் இணைந்து ஒரு படம் இயக்குவேன் என கூரினார் .

SHARE
Social Media Manager - Hangs out in facebook, and tweets in whatsapp, and he also maintains a diary at googleplus.
  • Facebook
  • Google Plus