3 ரசிகர்கள் என்ற படம் விஜய்யுன் மூன்று ரசிகர்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அறிமுக நடிகர்கள் நடிக்கும் இந்த படத்தை விஜய் ரசிகர் ஒருவர் இயக்கி வருகிறார்.

இந்த படத்தில் இடம்பெறும் ஒரு பாடலில் இது வரை விஜய்க்கு வெளியான 59 படங்களின் தலைப்பும் இடம் பெரும் போல பாடல் உள்ளதாம். மேலும் இந்த படத்தின் விஜய் பற்றிய பல தகவல் இடம்பெறுகிறதாம்.

SHARE
Social Media Manager - Hangs out in facebook, and tweets in whatsapp, and he also maintains a diary at googleplus.
  • Facebook
  • Google Plus