வரும் மே 1 ஆம் தேதி தல பிறந்தநாள். இதை கொண்டாடும் வகையுள் அஜித் ரசிகர்கள் “Thala Anthem”  என்று பாடலை மே 1 ஆம் தேதி வெளியுட உள்ளனர்.

அந்த பாடலின் சில வரிகளை இப்போது வெளியுட்டுள்ளனர் . மேலே உள்ள படத்துடன் அந்த வரிகளை வெளியுட்டுள்ளனர் தல ரசிகர்கள்.

  • Facebook
  • Google Plus