Navaneet Kaur Instagram - अजंनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेता-शेतात जाऊन खराब झालेल्या उभ्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध.
अजंनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेता-शेतात जाऊन खराब झालेल्या उभ्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध.