Salman Khan Instagram - Aaj apne bhai ka birthday hai . Happy birthday mere bhai .. @iamsrk
Aaj apne bhai ka birthday hai . Happy birthday mere bhai .. @iamsrk