Navaneet Kaur Instagram - आज हनुमान जन्मोत्सव निम्मित चांदुर बाजार. जिल्हा अमरावती या ठिकाणी शोभा यात्रा चे पूजन करून शुभारंभ केले आणि हजारो भक्ताच्या उपस्थिती मध्ये हनुमान चालीसा चे पठन केले. #hanumaji #shreeram #hanumanchalisa #hanumanjanmostav2023 #trendigsong
आज हनुमान जन्मोत्सव निम्मित चांदुर बाजार. जिल्हा अमरावती या ठिकाणी शोभा यात्रा चे पूजन करून शुभारंभ केले आणि हजारो भक्ताच्या उपस्थिती मध्ये हनुमान चालीसा चे पठन केले. #hanumaji #shreeram #hanumanchalisa #hanumanjanmostav2023 #trendigsong